Denetleme Kurulu

Asil Üyeler

Oya Gözeler Çevik

Muzaffer Sinan Hısım

Emre Kaydar

Yedek Üyeler

Burak Nükan

Sibel Ergün

Didem Sılay