ARTED Hakkında

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), hastaların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak için sağlık sorunları ve sakatlıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi, yönetimi ve hafifletilerek giderilmesi amacıyla kullanılan medikal ürünler, teknolojiler, ilgili hizmetler ve tedavileri (Medikal Teknoloji) geliştiren, üreten ve pazarlayan üye kuruluşlarını temsil etmektedir.

ARTED, 2007 yılının 2inci yarısında, 6 şirket tarafından kamudaki paydaşlarla doğrudan ve daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek; Türkiye’deki hastaların çağdaş, yenilikçi tedavilere erişimlerini sağlamak/ iyileştirmek; Tıbbi Cihaz Pazarında etik iş ilkelerini uygulama konusunda yüksek bir standart sağlamak

amacıyla bir platform olarak hayata geçmiş ve 2009 yılı sonunda, dernek kimliğine kavuşmuştur.

Mayıs 2011’de Eucomed, Ocak 2014’te de EDMA üyelik başvurusu kabul edilen ARTED, Ocak 2017 tarihinden itibaren Avrupa’da Eucomed ve EDMA’nın MedTech Europe ortak çatısı altında birleşmesiyle, MedTech Europe Ulusal Dernekler Ağı üyesi olarak, Türkiye’yi temsil eden ulusal dernek konumundadır.

Tıbbi cihaz teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren ARTED’in amacı, Türkiye'deki yenilikçi ve yüksek teknoloji odaklı tıbbi cihaz sanayisinin geliştirilmesi için ortak bir platformun oluşturulması ve Türkiye'deki hastaların sağlığına katkıda bulunulması amacıyla yeni ürünlere, bilgilere ve teknolojiye ulaşımı yaygınlaştırmak ve söz konusu tıbbi cihaz teknolojileri sektörünü gelişmiş ülkelerdeki standartlar çerçevesinde etik, şeffaf ve saygın bir düzeye eriştirmektir.

ARTED tüm olanaklarını, tıp biliminin ilerlemesine, hastalara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesine ve özellikle bu amaçlara ulaşma yolunda yüksek kaliteli, yenilikçi medikal teknolojinin gelişimine katkı sağlamaya adamıştır. Üyeleri ile sağlık meslek mensupları (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen meslek mensupları) ve Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte sayılan, sağlık alanında insan üzerinde doğrudan uygulaması olmayan sağlıkla ilgili diğer meslek sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde faaliyet gösteren teknik elemanları, hastane satın alma birimi ve geri ödeme kurumu çalışanları vb. gibi diğer sağlık sektörü çalışanları, sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlar ve resmi kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler sırasında etik kuralların uygulanmasının sağlanması sorumluluğunu üstlenmektedir.

Misyonumuz

Hastaların çağdaş tedavilere erişimleri yolunda

– Paydaşlarımızın sorunlarına yaratıcı, yenilikçi çözümler önermek

– Sorunların değil, çözümün parçası olmak

– “Reaktif” değil, “proaktif” olmak

– Dışlayıcı değil, bütünleştirici olmak, sektördeki diğer STK ve tüm diğer paydaşlarla da işbirliğinde ve açık iletişimde olmak

– Yaşadığımız topluma ve çevremize olumlu katkıda bulunmak

– Yaptığımız her işte, kamu yararını, etik ilkelerini ve dürüstlüğü ön planda tutmak ve adil olmak

– Açık ve şeffaf olmak