Görme Sağlığı

Görme Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı:Banu Arslan

Vizyon:

Dünyada ve Türkiye’de, en üst düzey teknolojilerle üretilen ve toplumun görme sağlığı yararına sunulan tıbbi cihazlara ilişkin farkındalığı ve bu ürünlere güvenli erişimi artırmak

 

Misyon:

•           Görme sağlığının öneminin ve görme sağlığı ile ilişkili ürünlerin toplumun sürdürülebilir yaşam kalitesine katkısının anlatılması

•           Görme sağlığı ürünlerine erişimin ve kullanım süreçlerinin iyileştirilmesi

•           İlgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görme sağlığının iyileştirilmesi süreçlerine katılım ve katkılarının sağlanması

•           Görme sağlığının iyileştirilmesi ve görme sağlığı ürünlerine güvenli erişimin sağlanması ile ilgili tüm faaliyetlerde bir paydaş olarak çözüm ortağı olunması