Diyabet

Diyabet Çalışma Grubu Başkanı: Ozan Bolat

Amaç: ARTED üyeleri tarafından ortak paydada piyasaya arz edilmekte olan diyabet tedavisinde kullanılan teknolojilerin, tüm paydaşlar nezdinde tedavinin yönetimindeki yeri hususunda farkındalığı arttırırmak ve en optimum pazar erişim politikalarının oluşmasına katkı sağlamak

Görevler:

- Diyabetle ilintili tüm paydaşlarımız nezdinde diyabet teknolojilerinin önemi konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak

- Yenilikçi diyabet teknolojilerini diyabetli kişilere ulaştıran üyelerimiz ile yetkili otoriteler arasında pazar erişimi, sağlık ekonomisi ve geri ödeme konularında güçlü bir iletişim kanalı oluşturmak

- ARTED üyesi olup Diyabet Teknolojileri alanında faaliyet gösteren üyelerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini sektörün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kamu Kurumlarındaki ilgili paydaşlar ile paylaşmak

- Ülkemizde diyabet alanındaki gelişmeleri takip ederek diyabet teknolojilerinin geleceği ile ilgili stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek

- Diyabet ile ilintili tüm paydaşlarımız için güvenilir bir ortak olmak