DÜNYA DİYABET GÜNÜ 2017: KADIN VE DİYABET

Tüm dünyada diyabete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 14 Kasım’da kutlanan Diyabet Günü & Haftası’na özel Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) bu seneki kampanyası Kadın & Diyabet olarak belirlendi.

Bugün yaklaşık 199 milyon kadın, diyabetle yaşıyor ve 2040 yılına kadar en iyi ihtimalle 313 milyona yükselmesi tahmin ediliyor.1 Güç dengeleri, cinsiyet rolleri ve sosyoekonomik eşitsizlikler, diyabet riski taşıyan ya da şu anda diyabetli olan kadınların gerekli temel bilgi & eğitime ve teknolojilere ulaşabilmelerini zorlaştırıyor.

ARTED olarak bizler her canlının eşit sağlık hizmetlerine ve performansı yüksek çözümlere ulaşabilmesini ve bu konuda özellikle kadınlarımızın, gelecek nesillerin sağlığını ve refahını iyileştirmek için sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesinde kilit rol üstlendiğine inanıyoruz.

Bu vesileyle tüm diyabete dokunanların 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve Haftası’nı kutlarız!

 

Biliyor muydunuz?

2013 yılında Türkiye’de 7 milyonu aşkın diyabetli birey olduğu tahmin ediliyor.2,3 IDF verilerine göre bu sayı 2035 itibariyle yaklaşık 12 milyona ulaşacaktır.4

IDF Diyabet Atlası tahminlerine göre 2015’te:1

  • 11 yetişkinden 1’i diyabetli. (415 milyon)
  • 2 diyabetli yetişkinden 1’ine (%46,5) teşhis konulmamış; yani diyabetli olduğunu bilmiyor.
  • Küresel sağlık harcamalarının %12’si diyabete harcanıyor. (673 milyar ABD Doları)
  • 7 doğumdan 1’i gebelik diyabetinden etkileniyor.
  • Diyabet hastalarının dörtte üçü düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşıyor.
  • Her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. (hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon)

IDF tahminlerine göre diyabet 2040’ta:1

  • 10 yetişkinden 1’i diyabet hastası olacak. (642 milyon)
  • Diyabet ile ilişkili hastalıkların sağlık harcamaları 802 milyon ABD Dolarını aşacak.

1International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015
2International Diabetes Federation: IDF Diabetes Atlas, 6th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2013.
3Satman I, Yılmaz T, Şengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, Baştar İ, Tutuncu Y, Sargın M, Dinccağ N, Karşıdağ K, Kalaca S, Ozcan C, King H & the TURDEP Group (2002). Population-based study of diabetesrisk characteristics in Turkey: Results of the Turkish Diabetes Epidemiology Study (TURDEP). Diabetes Care 25:1551-1556.
4Satman, I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, Karsidag K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Turker F, Yilmaz T, Cakir B & Tuomilehto J (2013). Twelve-year trends in the prevalencerisk factors of diabetespre-diabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol 28:169-180.